Free shipping on domestic orders above $100!Kitap Özeti

Efendimizi (S.A.V) Sahabe Gibi Sevmek

Posted by Suffa Team on

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın yine muazzam bir eseri. Kitabın giriş bölümünde sevgi ahlâkı, birinci bölümde, Efendimizi neden ve nasıl sevmeliyiz, ikinci bölümde, Efendimizi sahabenin nasıl sevdiği, üçüncü bölümde Efendimizin sahabeyi nasıl sevdiği, dördüncü bölümde, Efendimizin ümmetini nasıl sevdiği konuları üzerinde durmuştur.  Sevmenin nasıl bir şey olduğunu, nasıl sevilebileceği, nasıl sevmek gerektiği anlaşılır bir dille anlatmış. Efendimiz’i (SAV) sevmek, hissiyatın ve heyecanın konusu değil, imanın bir gereğidir. Efendimiz’i (SAV) sevmek, 23 yıllık risalet hayatı ile gecesini, gündüzünü ümmeti için feda eden Kutlu Nebi’nin bizlerden istediği tek şeydir. Sahâbe nesli bize, özellikle sevgiye dair çok şey öğrettiler. Sevginin ucuz olmadığını, sadece söz olmadığını,...

Read more →


Nebevi Eğitim Modeli Darü'l Erkam

Posted by Suffa Team on

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın önemli eserlerinden "Nebevi Eğitim Modeli Darü'l-Erkam" adlı eserde vahyin nüzûlü sırasında Erkam b. Ebi'l Erkam'ın hayatı, Kur'ân'ın nüzûl süreci, Darü'l Erkam'ın seçilme nedeni, Darü'l Erkam'ın talebeleri ve Efendimiz'in o güzide ashâbını nasıl yetiştirdiğine dair metodların yer aldığı bir eserdir. Eğer bir ev imar etmeyi konuşuyorsa, eğer bir ev "nasıl acaba insanlığı risaletin mesajı ile tanıştırabiliriz? Nasıl koştukları cehennem ateşinden çevirebiliriz? Nasıl insanları kula kul olmaktan kurtarıp, Allah’a kul etmeye vardırabiliriz?" diye inliyorsa bilin ki, o ev Erkam yürekli adamların evleridir. Bu evin silahları; Kur’an’dır, ilimdir, irfandır, hikmettir, kitaptır, kalemdir, seccadedir, gözyaşıdır, merhamettir, sevgidir, müsamahadır ve duadır....

Read more →