Free shipping on domestic orders above $100!Efendimizi (S.A.V) Sahabe Gibi Sevmek

Posted by Suffa Team on

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın yine muazzam bir eseri. Kitabın giriş bölümünde sevgi ahlâkı, birinci bölümde, Efendimizi neden ve nasıl sevmeliyiz, ikinci bölümde, Efendimizi sahabenin nasıl sevdiği, üçüncü bölümde Efendimizin sahabeyi nasıl sevdiği, dördüncü bölümde, Efendimizin ümmetini nasıl sevdiği konuları üzerinde durmuştur. 

Sevmenin nasıl bir şey olduğunu, nasıl sevilebileceği, nasıl sevmek gerektiği anlaşılır bir dille anlatmış.

Efendimiz’i (SAV) sevmek, hissiyatın ve heyecanın konusu değil, imanın bir gereğidir. Efendimiz’i (SAV) sevmek, 23 yıllık risalet hayatı ile gecesini, gündüzünü ümmeti için feda eden Kutlu Nebi’nin bizlerden istediği tek şeydir.

Sahâbe nesli bize, özellikle sevgiye dair çok şey öğrettiler. Sevginin ucuz olmadığını, sadece söz olmadığını, kelimeleri boğazdan yaldızlı halde çıkarmakla yerine gelmeyeceğini öğrettiler. Onlar bize, sevginin gerçek anlamının ne olduğunu, gereklerinin neler olduğunu, sevmenin insana neler yaptırması gerektiğini örnek hayatlarıyla öğretirler. Peki ne anlama geliyormuş, sahâbenin hayatında sevgi?

Onların dünyasında;

Sevgi, özlemektir. Sevgi, beklemektir. Sevgi, sahip çıkmaktır. Sevgi vermektir. Sevgi, göze almaktır.

Sevgi, kurtulmaktır. Sevgi, kurtarmaktır. Sevgi, feda etmektir. Sevgi, feda olmaktır. Sevgi, vazgeçmemektir.

Sevgi, vefalı olmaktır. Sevgi istikamet üzere kalmaktır. Sevgi, sevdiğinin uğrunda ölmektir.

Ve daha neler neler…