Free shipping on domestic orders above $100!Sahabeyi Nasıl Anlamalıyız?

Siyer Yayınlar

Regular price $30.00

Shipping calculated at checkout.

Bu eserde Allah Resûlü'nün ﷺ mübarek ellerinde yetişmiş ve yeryüzünün en nasipli insanları olan sahâbe efendilerimizdir.

Onlar tarihin belli bir zaman diliminde yaşamış, belli bir mekanda varlık göstermiş ama zaman ve mekana hapsolunmadan her çağa ve zamana seslenmişlerdir.

Bu bağlamda eserimizin birinci bölümünde örnek neslin Kur'ân ve hadislerde nasıl anlatıldığına değinilmiş olup ikinci bölümde de sahâbî efendilerimizi nasıl anlayabileceğimizi ele almaktadır.


Barkod 9786054620050
Yazar Muhammed Emin Yıldırım
Sayfa Sayısı 236