Free shipping on domestic orders above $100!Görev ve Yetkileri Açısından Hz. Peygamber

Siyer Yayınlar

Regular price $30.00

Shipping calculated at checkout.

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın bu eserinde; Peygamberimizin görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve bunların sınırları konusu üzerine hazırlanmış bir çalışmadır.

Eserde tebyîn, tebliğ, davet, tâlim ve tezkiye konuları işlenip Peygamberimizin 23 yıllık nübüvvet sürecini bu görev ve yetkiler ile nasıl yürüttüğünü alt başlıklar halinde anlatmaktadır.


Barkod 9786052375600
Yazar Muhammed Emin Yıldırım
Editör Muhammed Ali Alioğlu
Yayın Yönetmeni Ömür Yıldırım
Sayfa Sayısı 160