Free shipping on domestic orders above $100!Abdullah Olmak

Siyer Yayınlar

Regular price $20.00

Shipping calculated at checkout.

Muhammed Emin Yıldırım hocamızın bu eserinde; 21 yüzyılda insanlarımızın büyük sıkıntılarının temeline/sebebine baktığımızda sahâbe gibi Allah'a yaraşır bir şekilde kulluk vazifelerini yerine getirememeleri olduğunu görmekteyiz.

Halbuki Asr-ı Saâdet'e yönümüzü çevirdiğimizde "Abdullah Olmak" demenin insanlar için en büyük ödül ve nimet olduğu son derece aşikâr bir hakikattir. Aynı zamanda "Abdullah Olmak", Rabbimizin bir projesi olarak insanın yaratış amacının nihai hedefidir.


Barkod 9786057689108
Yazar Muhammed Emin Yıldırım
Editör Mevlüt Sami Ertem
Grafiker Muhammed Onur Özçelikçi
Sayfa Sayısı 183